Üldhooldusteenus

Vähene
hooldusabi-
vajadus
Keskmine
hooldusabi-
vajadus
Ulatuslik
hooldusabi-
vajadus
Dementsus-
sündroomiga
Koht 2-kohalises toas*1590179018901890
Koht 1-kohalises toas1990219022902290
KOV osa**750800800800

Täpsem hooldusvajadus ja hoolduskoha igakuine maksumus selgub personaalse konsultatsiooni käigus. NB! Me ei saa pakkuda teenust ESBL, MRSA ja tuberkuloosi kandlusega inimestele.

*2-kohalises toas üksi elamise lisatasu 1050,00€

**KOV hüvitis ehk isiku hooldusega seotud kulud kuus
Alates 01. juulist 2023 rakenduva hooldereformiga võtavad
kohalikud omavalitsused enda kanda kehtestatud piirhinna alusel
isiku hooldusega seotud kulud (sh hooldajate ja abihooldajate
tööjõukulud, nende tööriietuse ja isikukaitsevahendite,
tervisekontrolli, vaktsineerimise, koolituse ja supervisooni kulud).

Üldhooldusteenuse kohatasu sisaldab:

 • majutamine kaasaegses ja turvalises keskkonnas;
 • toitlustamine 3 korda päevas;
 • hooldusvajaduse ja tervishoiuteenuse vajaduse hindamine (vastavalt vajadusele korduvalt);
 • hooldus- ja õendusplaani koostamine;
 • hooldus- ja õendustoimingud vastavalt plaanile;
 • hooldustöötaja, õe ja füsioterapeudi toetav, suunav ja abistav tegevus;
 • tervisliku seisundi korrapärane jälgimine;
 • osade käsimüügiravimite võimaldamine;
 • osade liikumise abivahendite võimaldamine;
 • vaba aja veetmise võimalused;
 • Telia TV digiboksi ja Telia TV põhiprogrammide võimaldamine;
 • WiFi kasutamise võimalus;
 • vaimne ja hingeline abi;
 • võimalus osaleda hooldekodus toimuvatel hommikupalvustel ja jumalateenistustel.

Hooldusabivajaduse kirjeldus

Vähene hooldusabivajadus

Inimese toimetulek on kergelt häiritud ning ta vajab päevast kõrvalabi, vähest juhendamist, meeldetuletust ja nõustamist igapäevastes toimingutes, nagu arsti määratud raviskeemi järgimine ja ravimite võtmine, kehapuhtuse eest hoolitsemine, toiduvalmistamine, pesupesemine, asjaajamine, koristamine, väljas liikumine jms. Enamasti tuleb inimene toime enese eest hoolitsemise tegevustes, nagu lauale pandud toidu söömine, wc-toimingud, riietumine, keha pesemine ja liikumine.

Keskmine hooldusabivajadus

Füüsilise võimekuse langusest tingituna on inimese toimetulek mõõdukalt häiritud ning ta vajab regulaarset juhendamist ja kõrvalabi paljudes enese eest hoolitsemise tegevustes, nagu söömine, wc-toimingud, riietumine, keha pesemine, liikumine (abivahendiga), ruumis liikumine jms ning toetamist kõikides igapäevastes toimingutes.

Ulatuslik hooldusabivajadus

Füüsilise võimekuse langusest tingituna on inimese toimetulek raskelt häiritud ning ta vajab ööpäevaringset kõrvalabi ja ohutuse tagamiseks ka järelevalvet. Elanik vajab püsivat ja täielikku hooldust kõikides enese eest hoolitsemise tegevustes, nagu näiteks söömine, wc-toimingud, riietumine, keha pesemine, liikumine, asendite vahetamine ning toetamist kõikides igapäevastes toimingutes.

Dementsussündroomiga inimese hooldusabi-vajadus

Kognitiivsete (vaimsete) võimete langusest ja mäluprobleemidest tingituna vajab elanik ööpäevaringset kõrvalabi ja/või ohutuse tagamiseks ka järelevalvet. Elanikul on diagnoositud dementsussündroom, ta vajab osalist või täielikku hooldust kõikides enese eest hoolitsemise tegevustes, nagu näiteks söömine, wc-toimingud, riietumine, keha pesemine, liikumine ning toetamist kõikides igapäevastes toimingutes.

Broneeri elukoht

  personaalne info
  Lähedase kontaktandmed

  Elukoha andmed

  Terviseinfo

  Liikumine

  ilma abitaabivahendigaei liigu

  Tasakaaluhäire

  ei esineesineb aeg-ajaltpidev, kukub

  Hügieen

  peseb iseseisvaltvajab abi pesemiselkasutab iseseisvalt tualettikasutab mähkmeidpüsikateeder või stoom

  Nägemine, kuulmine, kõne, unetarve

  eakohanenägemisprobleemkuulmisprobleemkõneprobleemuneprobleem

  Mälu

  eakohanekergekujuline mälu nõrgenemineraskekujuline mälu nõrgenemine

  Ravimid

  ei tarvita ravimeidsaab iseseisvalt ravimite võtmisega hakkamavajab abi

  Toitumine

  sööb iseseisvalt lauale valmispandud toituvajab toitmist

  Tervishoid / diagnoosid  Võta ühendust

  Daire Tiigivee

  Päevadele elu juurde!