Üldhooldusteenuse hinnakiri

Vähene
hooldusabi-
vajadus
Keskmine
hooldusabi-
vajadus
Ulatuslik
hooldusabi-
vajadus
Dementsus-
sündroomiga
2-kohaline tuba1350149016901690
1-kohaline tuba159017901890

*2-kohalise rõduga toa eest lisatasu 50,00€
Täpne hooldusvajadus ja hoolduskoha igakuine maksumus selgub personaalse konsultatsiooni käigus.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Daire Tiigivee poole (daire@eluring.ee, tel 5660 7876).

Üldhooldusteenuse sisu

Üldhooldusteenuse kohatasu sees on järgmised toimetulekut toetavad tegevused:

 • majutamine kaasaegses ja turvalises keskkonnas;
 • toitlustamine 3 korda päevas;
 • hooldusvajaduse ja tervishoiuteenuse vajaduse hindamine (vastavalt vajadusele korduvalt);
 • hooldus- ja õendusplaani koostamine;
 • hooldus- ja õendustoimingud vastavalt plaanile;
 • hooldustöötaja, õe ja füsioterapeudi toetav, suunav ja abistav tegevus;
 • tervisliku seisundi korrapärane jälgimine;
 • osade käsimüügiravimite võimaldamine;
 • osade liikumise abivahendite võimaldamine;
 • abistamine proteeside, nägemisabivahendite, kuulmisabivahendite soetamisel;
 • vaba aja veetmise võimalused;
 • Telia TV digiboksi ja Telia TV põhiprogrammide võimaldamine
 • WiFi kasutamise võimalus;
 • koostöötegevused lasteaiaga;
 • vaimne ja hingeline abi;
 • võimalus osaleda hooldekodus toimuvatel jumalateenistustel, osadusgruppides.

Hooldusabivajaduse kirjeldus

Vähene hooldusabivajadus – inimese toimetulek on kergelt häiritud ning ta vajab päevast kõrvalabi, vähest juhendamist, meeldetuletust ja nõustamist igapäevastes toimingutes, nagu arsti määratud raviskeemi järgimine ja ravimite võtmine, kehapuhtuse eest hoolitsemine, toiduvalmistamine, pesupesemine, asjaajamine, koristamine, väljas liikumine jms.

Enamasti tuleb inimene toime enese eest hoolitsemise tegevustes, nagu lauale pandud toidu söömine, wc-toimingud, riietumine, keha pesemine ja liikumine.

Keskmine hooldusabivajadus – füüsilise võimekuse langusest tingituna on inimese toimetulek mõõdukalt häiritud ning ta vajab regulaarset juhendamist ja kõrvalabi paljudes enese eest hoolitsemise tegevustes, nagu söömine, wc-toimingud, riietumine, keha pesemine, liikumine (abivahendiga), ruumis liikumine jms ning toetamist kõikides igapäevastes toimingutes.

Ulatuslik hooldusvajadus – füüsilise võimekuse langusest tingituna on inimese toimetulek raskelt häiritud ning ta vajab ööpäevaringset kõrvalabi ja ohutuse tagamiseks ka järelevalvet. Elanik vajab püsivat ja täielikku hooldust kõikides enese eest hoolitsemise tegevustes, nagu näiteks söömine, wc-toimingud, riietumine, keha pesemine, liikumine, asendite vahetamine ning toetamist kõikides igapäevastes toimingutes.

Dementsussündroomiga inimese hooldusabivajadus – kognitiivsete (vaimsete) võimete langusest ja mäluprobleemidest tingituna vajab elanik ööpäevaringset kõrvalabi ja/või ohutuse tagamiseks ka järelevalvet.

Elanikul on diagnoositud dementsussündroom, ta vajab osalist või täielikku hooldust kõikides enese eest hoolitsemise tegevustes, nagu näiteks söömine, wc-toimingud, riietumine, keha pesemine, liikumine ning toetamist kõikides igapäevastes toimingutes.

Iseseisva elu hinnakiri

KorteridHindKorterite arvVaba
Väiksem (20-22 m2)79055
Suurem (26-28 m2)82073
Kahetoaline kahele inimesele109022

*korteris elamine sisaldab 1 kord nädalas koristus-, pesupesemise teenust, õendusabi teenust ainult vajadusel, osalemise võimalust Eluringikeskuses pakutavates tegevustes. Toitlustus on lisatasu eest.

Lühiajalise hoolduse hinnakiri

Päeva hind95€
Lühim viibimisaeg7 päeva
Pikim viibimisaeg30 päeva

Teenus on mõeldud inimese vajaduste, funktsionaalse võimekuse taastamiseks või kõrvalabi vajaduse tagamiseks lühiajaliselt. Samuti lähedasele või pereliikmele puhkuse võimaldamiseks.

Teenuse hinna sees on järgmised toimetulekut toetavad tegevused:

 • majutamine kaasaegses ja turvalises keskkonnas;
 • toitlustamine 3 korda päevas;
 • hooldustöötaja, õe ja füsioterapeudi toetav, suunav ja abistav tegevus;
 • tervisliku seisundi korrapärane jälgimine;
 • vaba aja veetmise võimalused;
 • Telia TV digiboksi ja Telia TV põhiprogrammide võimaldamine
 • WiFi kasutamise võimalus;
 • vaimne ja hingeline abi;
 • võimalus osaleda hooldekodus toimuvatel jumalateenistustel, osadusgruppides.