Eluringikeskus

Eluringikeskuse tegevused

Hooldus- ja õendusteenuse pakkumisel lähtume kristliku ligimesearmastuse ja isikliku lähenemise põhimõttest.
Lisaks füüsilisele ja meditsiinilisele hooldusele toetame kuuluvustunde tekkimist, iseenda avastamist, lootuse ja elujõu leidmist ning tähenduse andmist elule.

Meie inimestel on aega elanikega igapäevaselt suhelda. Aitame igaühel oma oskusi ja tugevusi nii iseenda kui teiste rõõmuks jõukohaselt kasutada ja edasi arendada.

Meil on väike raamatukogu, ajalehed-ajakirjad, päevateemalised vestlused, lauamängud, mälutreeningud, filmi- ja muusikaõhtud.

Koos lasteaialastega tähistame olulisi tähtpäevi ja võtame aega aias toimetamiseks, võimlemiseks ja laulmiseks. Kehalisi võimeid arendame treeningsaalis, liikumisringis ja füsioterapeudi juhendamisel.

Eluringikeskuses on hingehoidja, kellega saab soovi korral rääkida ja palvetada. Igaühel on võimalus osaleda ka kohaliku koguduse pühapäevastel jumalateenistustel ja vaimulikes osadusgruppides.